Untitled

Krusenberg 2019

  • beprövat internatsmodell i inspirerande miljö
  • 20-årsjubileum på Krusenberg
  • 22 år sedan kursen gavs första gången

Djurönäset 2014

  • Internatskurs modern luftvägshantering för specialister