Minienkät: Bör din chef vara narkosläkare?

Mot bakgrund av bland annat aktuell debatt kring betydelse av att sjukvårdsverksamhet leds av läkare. Se t.ex. Dagens Nyheter Debatt, Läkartidningen och SLS-aktuellt gör SFAI en mini-enkät i ämnet – för att fånga hur Sveriges narkosläkare upplever ledningsfärdighet i sin vardag.

Delta i enkäten