Minienkät – Ultraljud vid blockad

Den första minenkäten ang ultraljudsanvändning i samband med regionalblockad på sövd patient är färdig. I en kommentar sammanfattar ordf för SFRA, Christian Bergek, resultatet så här:

“Sammantaget verkar de flesta ändå eniga om att nervblockader bör ske med hjälp av ultraljud, och om det nu är så att många inte använder nervblockader alls så får det vara en sporre för oss att öka fokus på regionalanestetiska metoder. För övrigt bör nämnas att riktlinjer angående blockader på sövda/sederade patienter är att vänta inom kort från en arbetsgrupp inom vår delförening.” Kommentaren i sin helt och resultatet kan du se här.

SFAI planerar att genomföra flera “minienkäter” med ett par/tre korta frågor. Det finns många frågor med stort allmänintresse. Tanken är att det ska vara intressant att veta hur medlemmarna gör/resonerar i vissa frågor, en sorts temperaturmätning/gallup. Det blir en sondering kring vad man tycker, gör eller resonerar i olika frågor. Vi kan snabbt få en uppfattning av vad som är praxis bland medlemmarna i Sverige.
Uppmaningen att deltaga kommer via ett personligt mejl. Ju fler som svarar desto bättre! Du kan följa hur resultatet växer fram på hemsidan.
Och glöm inte bort att du gärna kan anmäla frågor till minienkäten du är intresserad av. Vi vill ha en intressant frågebank att ösa ur för nya enkäter. Skicka dina frågor till hemsidan@sfai.se.

 

Mattias Schindele, webmaster
Martin Holmer, ordf