SKRÅ – Svenskt Kirurgiskt Råd

Svenskt Kirurgiskt Råd är en sammanslutning av ledamöter från opererande specialiteters specialitetsföreningar. Rådet syfte är att gemensamt kunna lyfta, diskutera och påverka i frågor av gemensamt intresse och fördjupa samarbetet mellan föreningarna. Svenskt Kirurgiskt Råd har möten två gånger per år. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsföreningarna.

Bifogade filer