SKRÅ – Svenskt Kirurgiskt Råd

Svenskt Kirurgiskt Råd samlar företrädare för specialitetsföreningar inom opererande specialiteter. Rådets syfte är att lyfta och diskutera frågor som är av nationellt gemensamt intresse samt att fördjupa föreningarnas samarbete. I samsyn och med gemensamma budskap vill vi påverka och upplysa myndigheter och arbetsgivare om viktiga frågor för patientsäkerhet, arbetsmiljö och utbildning, fortbildning och forskning inom våra specialitetsområden.

Svenskt Kirurgiskt Råd har möten två gånger per år. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsföreningarna.

Bifogade filer