SLF Representantskap, FUM

SFAI är en specialistförening inom Svenska Läkarförbundet och innehar som sådan en plats i SLFs Representantskap, där specialitetsföreningarna och Läkarförbundets förbundsstyrelse träffas  två gånger årligen, en gång på våren och en gång på hösten, för att avhandla gemensamma frågor. SFAI har en representant vid varje tillfälle och det är vanligtvis den Fackliga sekreteraren som deltar.

SFAI har också närvaro- och yttranderätt under SLFs Fullmäktige som hålls varje höst, och vi deltar för att bevaka och framhålla våra medlemmars specifika intressen.