National outcomes and characteristics of patients admitted to Swedish intensive care units for COVID-19, March – May 2020

Denna studie redovisar 30-dagars mortalitet och riskfaktorer för dödlighet hos intensivvårdskrävande COVID-19- patienter under de första två månaderna av pandemin i Sverige. Det är den enda publicerade studien hittills som redovisar nationell data för intensivvårdsbehandlade patienter med COVID-19 och med uppföljning efter utskrivning från IVA. Studien omfattar 1563 patienter med en 30-dagars mortalitet på 26,7 %, där de flesta avlider på intensivvårdsavdelning. Mortaliteten i Sverige var mycket lägre än i tidigare publicerade studier från andra länder, förutom Kanada. Mortaliteten verkar drivna av faktorer såsom ålder, SAPS-III score och graden av respiratorisk svikt. Tidigare kronisk lungsjukdom, men inte andra komorbiditeter, var viktig prediktiv faktor, liksom förekomsten av akut njursvikt.

I tidigare studier har uppföljningen varit kortare och många patienter varit kvar i intensivvård vilket har givit falskt låga mortalitetssiffror, dessa siffror börjar nu revideras upp. Våra resultat är ett kvitto för bra svensk intensivvård under en mycket ansträngd period. Vi har mycket snabbt kunna hantera ett stort inflöde av patienter, nästan 1900 patienter på två månader. SIR gör ett fantastiskt bra jobb, det var 100 % uppföljning på alla patienter. Vi behöver dock bli bättre på att rapportera komplikationer såsom myokardskada och AKI.

Artikeln är publicerad som en pre-print och är just nu under peer-review. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169599v1