Nationell kampanj för att öka kännedomen runt sepsis

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse och SOS Alarm kommer att under mars månad 2020 lansera en nationell kännedomskampanj. Syftet med kampanjen är att öka kännedomen och kunskapen kring sepsis hos allmänheten i Sverige. Kampanjkonceptet “Sök snabbt för sepsis” syftar till att få folk att lära känna symptomen och uppmana dem att söka vård snabbt om de misstänker att de drabbats av sepsis, detta för att kunna få snabb diagnos och adekvat vård. Målet är att minska dödligheten hos sepsis-drabbade och att minska antalet patienter som får livslånga seneffekter efter sepsis.

Kampanjen kommer att innehålla både en printdel (displayer i stadsmiljö, annonsering mm) och en kampanjfilm/infofilm för digitala miljöer, så som social medier, Youtube mm.

Kampanjen har inget kommersiellt syfte eller mål, utan är endast framtagen ur ett samhällsmässigt perspektiv. Ökad kännedom om sepsis hos allmänheten kommer att betyda att fler kommer att söka vård och få diagnos och behandling i tid, vilket kommer att minska både dödligheten och det mänskliga lidande som seneffekter från sepsis innebär.