Nationell kartläggning: Hur mår anestesiologen?

SFAI

Arbetsbelastningen har varit och fortsätter att vara hög samtidigt som den köställda vården ökar.

SFAI har påbörjat ett arbete för att nationellt kartlägga belastningen och arbetsmiljön med anledning av pandemin. Det kommer att gå ut en enkät till både SFAI:s medlemmar och klinikchefer i landet och det är av stor vikt  att vi får in era svar.

Vi vill även passa på att informera om Sveriges läkarförbunds kollegiala rådgivning och samtalsstöd. Gå in på https://slf.se/rad-och-stod/hallbart-arbetsliv/rad-och-stod-fran-andra-lakare/ för mer information.

Josephine Jacobsson (SYA) och Owain Thomas (Skattmästare) åt SFAIs styrelse.