Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Den 13/ 9 togs beslutet att inrätta ett nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, vilket SFAI har arbetat för under en längre tid.

I uppdragsbeskrivningen står bl.a. följande:
“Programområdet förväntas inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning ha huvudansvaret för ett kunskapsområde som bland annat omfattar perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Även frågor kring donation ingår i uppdraget.

Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

För att belysa alla delar inom programområdets uppdrag ska ledamöterna hämtas från olika specialiteter och olika professioner. Uppdraget för programområdet är specialitetsövergripande och kräver nära samverkan med andra programområden och samverkansgrupper.”

Detta nya NPO kommer som ytterligare uppdrag leda arbetet i sex regionala programområden (RPO) i Sverige, som därmed också behöver bildas skyndsamt. Hittills finns RPO för perioperativ vård och intensivvård bara för Region Stockholm- Gotland.