Nominera ledamöter till SFAI’s styrelse

SFAI’s arbete är viktigare än någonsin. Sällan har vår specialitet varit så i fokus som under pandemin. Operations- och intensivvårdskapacitet är så klart i fokus. Då är Bemanning och rätt kompetens för att utföra jobbet är en grundförutsättning. SFAI spelar en viktig roll här och det är vi som medlemmar från professionen som ser till att vi föra fram våra ståndpunkter nationellt. Att engagera sig i SFAI eller en delförening är därför mer viktigt än man kanske tänker på i vardagen. Det handlar om din och dina kollegors framtida kompetens och arbetsmiljö.
Så passa på att nominera en person till SFAI’s styrelse som du tycker är lämplig att stå upp för vår specialitet och driva våra hjärtefrågor vidare på det nationella planet.
Nominera gör du genom att logga in med ditt ID på hemsidan. Nomineringsknappen finns på startsidan på www.sfai.se
Har du frågor eller kanske själv är intresserad av arbetet i SFAI’s styrelse tveka inte att höra av dig till valberedningen.
SFAI’s valberedning:
Martin Holmer, ordf.
martin.holmer@rjl.se
Lill Blomqwist
Miklós Lipcsey