Nominera pristagare till Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris

Varmt välkomna att nominera pristagare till Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris senast den 15 maj 2019.

Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet och delas vartannat år ut till en kvinna,
vartannat år (udda år) till en man. Känner du någon läkare, i år en man, som passar in på de här kriterierna?

Välkommen att nominera honom till Hippokratespriset 2019 genom att mejla namn och kontaktuppgifter,
dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser, till

lilian.lindberg@sls.se senast den 15 maj 2019!

Bifogade filer