Nominering till kursen ”The ESA Teach the Teacher Course”

SFAI kommer med kort varsel nominera till kursen ”The ESA Teach the Teacher Course”

Behöriga är ‘unga specialister’, som är ‘fullvärdiga’ medlemmar i ESA (dvs du ska ha betalt medlemsavgift till ESA – associate medlemskap, vilket ingår i SFAI medlemskap, räcker inte.)

Kursen består av 2 veckors kurs (internat), första veckan är på Kreta den 29 oktober – 2 november. Andra veckan under våren 2019. Boende och kursen men inte resa bekostas av ESA.

Intresserade får ta kontakt med alex.rawlings@esahq.org för att få tag på en ansökningsblankett. Ni ska även skicka CV och motivering till SFAI:s styrelse (styrelsen@sfai.se) för nominering. Endast medlemmar i SFAI nomineras. Det finns inte någon begränsning på hur många SFAI kan nominera. Senaste dagen för nominering: 31 juli 2018. Skicka underlag för nominering till Owain Thomas skattmastare@sfai.se senast den 23 juli.

Bifogade filer