Nomineringsdags : SIS Intensivvårdsstipendier 2023

Nu är det dags att nominera till Intensivvårdsstipendier 2023 utgående från Svenska Intensivvårdssällskapet

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid det 9:e intensivvårdsmötet, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel. År 2022 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar.

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård 2021: Hypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest, Josef Dankiewicz

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård 2021: Plasma hyaluronan, hyaluronidase activity and endogenous hyaluronidase inhibition in sepsis: an experimental and clinical cohort study, Jaap van der Heijden

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

Innehåll: Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i Intensivvårdsmötet den 15-17 november i Sigtuna.

Natur: Till stipendiater utses första författaren till de under kalenderåret 2022 publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartiklarna med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering: Nominering sker via e-mail till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se

Deadline för nominering är 21 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport: Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.