Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2015

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 8:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2014 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar:

Niklas Nielsen

Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest.
Nielsen N1, Wetterslev J, Cronberg T, Erlinge D, Gasche Y, Hassager C, Horn J, Hovdenes J, Kjaergaard J, Kuiper M, Pellis T, Stammet P, Wanscher M, Wise MP, Åneman A, Al-Subaie N, Boesgaard S, Bro-Jeppesen J, Brunetti I, Bugge JF, Hingston CD, Juffermans NP, Koopmans M, Køber L, Langørgen J, Lilja G, Møller JE, Rundgren M, Rylander C, Smid O, Werer C, Winkel P, Friberg H; TTM Trial Investigators.

Björn Bark

Plasma volume expansion by 0.9% NaCl during sepsis/systemic inflammatory response syndrome, after hemorrhage, and during a normal state.
Bark B, Öberg CM, Grände PO.

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

Innehåll
Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt ersättning för ev. resekostnader i samband med presentation av artikeln på intensivvårdsmötet.

Natur
Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår (juni-juni) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering
Nominering sker via e-mail till: johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Deadline för nominering är 30 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapportering
Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.