Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2020 (Svenska Intensivvårdssällskapet)

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 9:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2019 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar:

 

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård:

Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

Marchesi S, Ortiz-Nieto F, Ahlgren KM, Roneus A, Feinstein R, Lipcsey M et al. In., vol. 316:1, s. G187-G196: American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology; 2019.

 

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: A multinational study

Milton A, Schandl A, Soliman IW, Meijers K, van den Boogaard M, Larsson IM et. Al. In., vol. 44:12, s. 2038-2047: Intensive Care Med; 2018.

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

 

Innehåll
Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen.

Natur
Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår (1 maj 2019 – 30 april 2020) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering
Nominering sker via e-mail till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se

Deadline för nominering är 20 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport
Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.