Ny remiss ang Läkarförbundets etiska regler

Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande läkaretiska principer som alla läkare bör följa. De är bindande för medlemmar i Läkarförbundet. Den nu gällande versionen antogs 2009. Läkarförbundets fullmäktige i maj 2015 beslutade att inleda en översyn av de etiska reglerna. Som ett första steg i denna översyn vill förbundet ge oss möjlighet att lämna synpunkter. Se vidare Remiss-sidan.