Ny riktlinje kring intensivvård av organdonator

Detta är ett nationellt råd / expertutlåtande framtaget 2015 av en stor samling regionala donationsansvariga läkare i Sverige med representation, inflytande och förankring hos bland annat det svenska DAL/DAS-nätverket och Svenska intensivvårdssällskapet. Syftet är att främja enhetlig och högkvalitativ vård av alla organdonatorer i Sverige. Dokumentet är avsett att ersätta regionala/lokala donationspärmkapitel med motsvarande innehåll. SFAIs hemsida tjänar här en plattform för spridning av dokumentet för att främja dissemination.

Dokumentet behandlar endast intensivvård av donator. Eventuell vård och behandling av donator som ges på inrådan och ordination av transplantationsenhet/transplantationskirurg berörs inte i detta dokument.

Den version som publiceras via SFAI är innehållsmässigt identiskt med författarnas version men skiljer sig något i lay-out och har enstaka redaktionella förändringar.

Genväg till riktlinjen Intensivvård av organdonator