Ny styrelse för SFAI

Under årsmötet i samband med SFAI-veckan valdes en ny styrelse för SFAI:

Martin Holmer, ordförande, Jönköping, 3 år (2015)
Anna Oscarsson-Tibblin, vice ordförande, Linköping, 3 år (2013)
Miklòs Lipcsey, Vetenskaplig sekreterare, Uppsala, 3 år (2015)
Jan Wernerman, Skattmästare, Stockholm, 3 år (2015)
Olof Ekre, redaktör, Trollhättan, 3 år (2014)
Lill Bergenzaun, Stockholm, 1 år (2013)
Mattias Schindele, Östersund, 1 år (2013)
Carolina Samuelsson-Lindberg, Malmö/Lund, 1 år (2014)
Owain Thomas, Lund, 1 år (2015)
Erik von Oelreich, Ung i SFAI, Stockholm (redan vald av UIS) 2 år (2015)
Alexey Dolinin, ordf KVAST, Malmö/Lund, ständigt adjungerad till styrelsen

Styrelsen 2015-16
Erik, Owain, Lill, Anna, Alexey, Carolina, Martin, Miklòs, Olof, Mattias, Jan

Vi tackar avgående styrelsemedlemmar för allt utfört arbete och fantastiskt engagemang: Michael Haney, avgående ordförande, Per Nellgård, avg skattmästare, Helena Odenstedt, avg vetenskaplig sekreterare och Cecilia Escher, avg övr ledamot.