Ny styrelse i SFAI!

På årsmötet i Karlstad den 22 sept valdes en ny styrelse för SFAI. Tre styrelsemedlemmar var redan valda även för nästa år (Martin Holmer, ordf, Miklos Lipscey, vetenskaplig sker och Olof Ekre, tidningsredaktör). Flera styrelsemedlemmar fortsatte i styrelsen (Carolina Samuelsson och Erik von Oelreich), några med nya uppdrag (Lill Bergenzaun, vice ordf och Owain Thomas, skattmästare).
Tre styrelsemedlemmar lämnade styrelsen (Anna Oscarsson Tibblin, Jan Wernerman och Mattias Schindele) och tre nya valdes in (Linda Block, Eva Selldén och Roman A’roch)!
Vi önskar den nya styrelsen lycka till med sitt uppdrag!