Ny svensk översättning av ASA-klassifikationen

Dokumentet ”ASA-klassificering på svenska” är en svensk översättning av ”American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status”-systemet. Denna översättning från 2015 skiljer sig från SFAI:s första svenska översättning från 2012 på en del punkter där det bedömts viktigt för att förbättra förståelse, språk och/eller tolkning. Länk till ASA:s websida.
I dokument finns också översättning av ASA:s exempel på olika klasser. Utöver ASA:s kortfattade icke-begränsande exempel finns många andra olika publicerade och skiftande ”tolkningar med exempel” av hur ASA-klassifikationer skall och bör göras. Trots att definitioner och klassificeringsexempel ger möjlighet till stor interindividuell variation i bedömningarna, så har ASA-klassifikation erfarenhetsmässigt ett värde bl.a. vad gäller prediktiv perioperativ komplikationsrisk och den möjliggör bl.a. jämförelser mellan länder och över tid.