Ny webbplats för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet. På webbplatsen finns bland annat information och kunskapsstöd om hur hälso- och sjukvården kan arbeta förebyggande för att skapa en säker vård, konkreta metoder och verktyg, vägledningar och åtgärdsprogram. Målet är att underlätta arbetet för dem som arbetar som chefer, ledare och medarbetare i hälso- och sjukvården och att ingen patient ska skadas i vården.

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/