Nya anestesiproblemkort – patienthandling, ej journalhandling

Mallen för Anestesiproblemkort har nu uppdaterats men återfinns som tidigare under Riktlinjesidan. Den viktigaste förändringen är att Anestesiproblemkortet är en patienthandling och inte en journalhandling, och därmed skall kortet EJ längre skickas in till något register. Du som vårdgivare är däremot (som tidigare) skyldig att dokumentera varningsinformation under relevant varningsrubrik i patientens journal enlighet med din regions rutiner.

Eventuella frågor angående Anestesiproblemkortet kan ställas till styrelsen eller delföreningen SFAI-ÖP.

SFAI-styrelsen är också medvetna om att inte samtliga regioner överför varningsinformation till den Nationella Patientöversikten (NPÖ). Detta är en fråga vi för närvarande ser över.