Olof Norlanders Minnesfond – Dags för ansökan

Jag vill med dessa rader påminna om årets utlysning av resestipendium om 90.000:- SEK ur Olof Norlanders Minnesfond!
Fonden har till syfte att stödja forskningsvistelse vid ett utländskt lärosäte där vistelsen kan vara under kortare (veckor eller månader) upp till längre perioder (år).
Vi hoppas att du kan entusiasmera medarbetare inom din verksamhet till att överväga att söka årets stipendium!

Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2016 och stipendiet delas ut i samband med högtidlighållandet av Olof Norlander-dagen den 9 december 2016
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Har du frågor beträffande resestipendiet går det bra att höra av sig till
lars.i.eriksson@ki.se