Olof Norlanders resestipendium 2019

Resestipendium 2019 om 70 000 SEK

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas via e-mail till:
PMI-FOU.karolinska@sll.se senast den 3 Oktober 2019.

Stipendiet delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm

den 28 november 2019, då även Olof Norlanders högtidsföreläsning 2019 kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av
Professor Lars I Eriksson, telefon 08-517 723 40  lars.i.eriksson@sll.se
Chefsassistent Marie Eliasson, telefon 08-585 805 53 marie.eliasson@sll.se

 

 

Bifogade filer