Olof Norlanders resestipendium 2020

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2020 om 80 000 SEK.

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas till PMI-FOU.karolinska@sll.se senast söndagen den 4 oktober 2020

Stipendiet kommer att delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm fredagen den 27 november 2020 då även Olof Norlanders högtidsföreläsning kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av

Professor Lars I Eriksson
08-517 723 40
lars.i.eriksson@ki.se

Chefsassistent Marie Eliasson
08-585 805 53
marie.eliasson@sll.se