Olof Norlanders resestipendium 2023

Deadline framskjuten till 15 Oktober

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed
Resestipendium 2023 om 110 000 SEK
Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.
Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.
Ansökan skickas via e-mail till: PMI-FOU.karolinska@regionstockholm.se senast 15 oktober 2023 kl 23.59
Stipendiet kommer att delas ut i samband med
Olof Norlanderdagen i Stockholm då även Olof Norlanders högtidsföreläsning kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av
Professor Lars I Eriksson
telefon 08-517 723 40
lars.i.eriksson@ki.se

Chefsassistent Marie Stenbeck
telefon 08-123 805 53
marie.stenbeck@regionstockholm.se

Bifogade filer