Påminnelse: Enkät om E-hälsa, hjälpmedel och digitalisering inom den perioperativa vården

Arbetar du inom anestesi eller operation? Vill du delta i en forskningsstudie som syftar till att förbättra vården?
Idag har vi på många platser i Sverige digitala hjälpmedel i den perioperativa processen som till exempel operationsplaneringsprogram eller digitala hälsodeklarationer. Fler hjälpmedel är under utveckling och skulle kunna innehålla funktioner som till exempel påminna patienten preoperativt att sluta ta vissa läkemedel, dubbelduscha, etc.
Med den här enkäten vill vi få en bild av hur personal som jobbar med patienter på anestesi och operation upplever situationen idag och hur framtida digitala funktioner skulle kunna förbättra den perioperativa vården.
Genom att svara på frågorna i enkäten så godkänner du ditt deltagande i studien (etiskt godkänd). Alla svar är anonyma.

Klicka här för att komma till enkäten

Stort tack till dig som deltar!
Vänligen,
forskargruppen hållbar digitalutveckling
Pether Jildenstål, forskningsledare
Kristian Hermander, forskare
Carina Sjöberg, forskare
Katarina Hallén, forskare
Randolph Schnorbus, forskare