Postgraduateutbildning i intensivvård

Stockholm-Uppsala har sedan 15 år erbjudit en postgraduateutbildning i intensivvård, främst inriktad mot kollegor som huvudsakligen arbetar med anestesi, men som deltar i IVA-jouren. Hittills har 9 program genomförts. Gemenligen har utbildningen kallats för ”rostskydd”. Totalt har hittills över 230 kollegor utbildats på detta sätt.
Programmet omfattar 9 tematiska studiedagar förlagda till fredagar under 3 studiedagar HT 2015 och resterande 6 studiedagar under VT 2016 och HT 2016 förlagda till Huddinge, Solna och Uppsala.
För mer information kontakta jan.wernerman@karolinska.se

 

5 maj 2015
Jan Wernerman / Anders Oldner / Sten Rubertsson