Rekordmånga programförslag till SFAI & AnIVA-veckan 2023

Organisationskommittéerna har mottagit rekordmånga bidrag till 2023 års SFAI & AnIVA-vecka i Umeå! Över 100 förslag har inkommit. Programportalen har nu stängt och centrala och lokala organisationskommittéerna kommer inom kort att kontakta respektive förslagsställare med mer information.