ISO-standard för sprutkopplingar

SFAI ställde sig 2016 bakom och stödja efterlevnad av ISO-standard ISO 80369-3:2016. 

ISO 80369-3:2016 del 1-7 specificerar krav på dimension, design, funktion och prestanda för finkalibriga kopplingar (“small-bore connectors”) avsedda att koppla samman medicinteknisk utrustning, administrationssystem och tillbehör med hjälp av slangar/katetrar. Standarden är t.ex. relevant för kopplingar för respiratoriska, enterala, neuroaxiala och intravaskulära system.

Nytt konnektorsystem som är utvecklad för neuraxial kateters, intrathecal och epidural samt regional blockader är på gång. Luer konnektors byts till NRFiTTM  som är redan tillgänglig i Storbritannien. Introduktion planeras i Sverige år 2024.