Övriga riktlinjer

Dokument med medicinska råd. De flesta handlar om ovanliga dramatiska tillstånd.

Organisatoriska dokument som kan vara användbara.

Utbildning Fortbildning – länkar till bl.a. DESA:s och EDIC:s hemsidor.