Allvarlig blödning

En nationell, specialitetsövergripande expertgrupp har tagit fram riktlinjer för hemostas vid allvarlig blödning. Arbetet har sponsrats genom ett ovillkorat läkemedelsindustri anslag.

Dessa rekommendationerna är inte SFAIs utan är expertgruppens vårdprogram.

Nedan finns hela dokumentet inklusive en kort sammanfattning i fickformat.

Bifogade filer