ISO-standard för sprutkopplingar

ISO-standard för sprutkopplingar

SFAI är referens till SIS (Swedish Standard Institute) och ISO där SFAI ibland agerar remissinstans i frågor relaterade till anestesi- och intensivvård.

SFAI ställde sig vår 2016 bakom och stödja efterlevnad av ISO-standard ISO 80369-3:2016. 

ISO 80369-3:2016 del 1-7 specificerar krav på dimension, design, funktion och prestanda för finkalibriga kopplingar (“small-bore connectors”) avsedda att koppla samman medicinteknisk utrustning, administrationssystem och tillbehör med hjälp av slangar/katetrar. Standarden är t.ex. relevant för kopplingar för respiratoriska, enterala, neuroaxiala och intravaskulära system.

Offentliga vårdgivare kan nå ISO-standard ISO 80369-3:2016 och 2000 andra SIS-standarder via enav.sis.se eftersom Sveriges Kommuner och Landsting har ett abonnemang som innebär att alla är inloggade i ett landstingsnätverk har tillgång till dem. Lösenord behövs inte.

Mer bakgrundsinformation kring standard och SFAIs ståndpunkt framgår i dokument.

Nytt konnektorsystem som är utvecklad för neuraxial kateters, intrathecal och epidural samt regional blockader är på gång. Luer konnektors byts till NRFiTTM  som är redan tillgänglig i Storbritannien. Introduktion planeras i Sverige år 2020.

Vidare information hittar du på nedanstående länkar.

https://www.asra.com/news/143/what-is-iso-80369-6-2016

https://improvement.nhs.uk/news-alerts/resources-support-safe-transition-luer-connector-nrfit-intrathecal-and-epidural-procedures-and-delivery-regional-blocks/

https://improvement.nhs.uk/documents/1556/NRFit_Patient_Safety_Alert_supporting_information_August_2017v2.pdf