Nyare perorala antikoagulantia och antitrombotika

Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) har publicerat allmänna kliniska råd för patienter som behandlas med nyare perorala antikoagulantia och antitrombotika. Dessa råd kan vara till hjälp. Det vetenskapliga underlaget för rekommendationer bygger på de studier som är presenterade, klinisk erfarenhet och konsensusdiskussioner. 
I många av de beskrivna situationerna finns inga tydliga studier att basera råd på.

Aktuella riktlinjer (Externa länkar till SSTH)

Kortversion kliniska råd : Eliquis® (apixaban), Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivaroxaban)

Trombocythämmare : (Plavix®, Brilique®, Efient® m.fl.)