Hälsodeklaration inför operation

Pågående arbete med nationell standard för webbaserade lösningar

Sedan våren 2016 pågår arbete med en nationell standard för webbaserad hälsodeklaration inför operation. Arbetsgruppen publicerade en artikel i SFAI-tidningen nr 2 2016.

Genom en nationell standard stöttas lokala initiativ, säkerställs att insamlade data blir jämförbara nationellt, och förbereds för kommande inrapportering till SPOR. Arbetet inriktar sig initialt på termer och begrepp. I dagsläget finns ett färdigt förslag, se denna länk . Förslaget har skickats till socialstyrelsen för översyn av terminolog och harmonisering med t ex SNOMED. I nästa steg planeras att gå vidare med rekommendationer avseende exakta formuleringar och utformning av patientformuläret, då i samarbete med beteendevetenskaplig expertis.

Synpunkter på gruppens arbete tas tacksamt emot via e-post till Martin Holmer, e-post martin.holmer@rjl.se. Webbaserade lösningar finns idag i drift i Stockholm, Umeå och Gävle. Kontakt förmedlas på begäran.

 

Bifogade filer