HLR

Chansen för vuxna att överleva ett hjärtstopp och återgå till ett normalt liv ett har ökat högst påtagligt under senare år.

Kunskap om hur man utför hjärt-lung-räddning har ökat och idogt arbete med att sprida kunskap till allmänhet och sjukvårdspersonal har bidragit till att förbättra vård och utfall vi hjärtstopp hos nyfödda, barn och vuxna. Narkosläkaren är vanligtvis central i samarbetet för optimal hjärtstoppsvård och SFAI representeras i nationell arbetsgrupp för neontal HLR såväl som i HLR-rådets styrelse. Representanter utses av SFAIs styrelse.

Nedan återfinns länk till svenska HLR-rådets behandlingsrekommendationer och länk till svenska riktlinjer för HLR till nyfödda barn.

HLR-rådets riktlinjer för barn och vuxna (länk kommer inom kort)

HLR av Nyfödda