Anafylaktisk reaktion under anestesi

Anafylaktisk reaktion under anestesi är ovanligt och kan debutera på flera olika sätt och är ibland svår att differentialdiagnostisera.Tidig diagnostik och korrekt behandling är av största betydelse.

Rekommendation för behandling av anafylaxi under anestesi skiljer sig något från allmänna rekommendationer för behandling av en icke-anestesirelaterad anafylaktisk reaktion. Den mest avgörande skillnaden är att under pågående anestesi ges adrenalin företrädesvis intravenöst emedan intramuskulär administrering är förstahandsval vid icke-anestesirelaterad anafylaxi. Svenska Föreningen för Allergologis dokument finns under fliken publikationer på SFFAs hemsida.

Här återfinns “SSAI/SFAI:s riktlinjer för diagnos, behandling och uppföljning av anafylaktisk reaktion under anestesi”.

OBS – de svenska adresser och referenser för utredning och registrering av anestesirelaterad anafylaxi som anges i “Table 4” i AAS-artikel är utdaterade. Tills dess att annat anslås på denna sida rekommenderar vi kontakt/förfrågan till egen allergimottagning för hjälp med kontakt för vidare utredning.

Scandinavian Clinical Practice Guidelines on the diagnosis, management and follow-up of anaphylaxis during anaesthesia.

Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 655–670

Författare: Kroigaard MGarvey LHGillberg LJohansson SGMosbech HFlorvaag E,Harboe TEriksson LIDahlgren GSeeman-Lodding HTakala RWattwil MHirlekar G,Dahlén BGuttormsen AB