Anestesi vid kejsarsnitt

Anestesi vid kejsarsnitt kräver, av flera olika orsaker, speciella hänsynstaganden. I början av ingreppet ges anestesi till två individer samtidigt.  Mammans fysiologi är förändrad av graviditeten och riskerna för svår luftväg är större än normalt. Majoriteten av kejsarsnitt sker i dag i ryggbedövning men i vissa situationer är generell anestesi det enda möjliga.

Detta är SFOAI:s uppdaterade råd för anestesi vid kejsarsnitt.

 

Datum: 2021

Bifogade filer