Behandling av toxisk reaktion av lokalanestetika

Toxiska reaktioner (Local Anesthetic Systemic Toxicity LAST) är ovanliga men potentiellt livshotande reaktioner som kräver omedelbar behandling. År 2006 beskrevs för första gången framgångsrik behandling men intravenös fettemulsion (Intralipid®) vid en livshotande toxisk reaktion.

Helsingforsdeklarationen om patientsäkerhet inom anestesisjukvård föreskriver att alla vårdenheter som bedriver anestesisjukvård skall ha ett protokoll/riktlinje för hur toxisk reaktion på lokalanestetika skall behandlas.

Här är SFAI:s riktlinje som består av två delar, dels en fyllig riktlinje med bakgrundsinformation, evidensgradering och referenser, dels en kortfattad behandlingsplan som kan användas i akuta situationer.