CVK

Central venkateter
Central venkateter (CVK) är en viktig del av modern sjukvård. En CVK kan användas för många ändamål; tillförsel av läkemedel, fysiologiska mätningar, provtagningar och dialys. Här finner du SFAI:s riktlinjer för CVK-inläggning.
Riktlinjen är författad 2018. Revision pågår under ledning av Fredrik Hammarskjöld och planeras att släppas under 2024.
SFAI:s riktlinjer för centrala venkatetrar
Författare 2018: Stefan Acosta,  Peter Frykholm,  Andreas Granath,  Fredrik Hammarskjöld, Sophie Lindgren,  Robert Lindwall,  Andreas Pikwer,  Kerstin Sandström,  Knut Taxbro, Jonas Åkeson.
Datum: Mars 2023

Bifogade filer