CVK

Central venkateter

Central venkateter (CVK) är en viktig del av modern sjukvård. En CVK kan användas för många ändamål; tillförsel av läkemedel, fysiologiska mätningar, provtagningar och dialys. Här finner du SFAI:s riktlinjer för CVK-inläggning.

Planen är att i framtiden skall lokala kvalitetssäkringsprogram samordnas med en nationell komplikationsregistrering via Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) och Svenskt PeriOperativt Register (SPOR). Det sistnämnda register är under upparbetande.

SFAIS:s riktlinjer för centrala venkatetrar
Författare: Stefan Acosta,  Peter Frykholm,  Andreas Granath,  Fredrik Hammarskjöld,  Sophie Lindgren,  Robert Lindwall,  Andreas Pikwer,  Kerstin Sandström,  Knut Taxbro, Jonas Åkeson,

 

Datum: December 2018

Bifogade filer