Den svåra luftvägen – Vuxen

SFAIS:s råd  om den svåra luftvägen.
Utan fri luftväg, inget liv. Trots att vi nu har många hjälpmedel och stor kunskap så kan det hända att patienter skadas pga syrebrist i sin tur orsakat av ofri luftväg. God kunskap och planering både för förutsedda och oförutsedda luftvägsproblem bidrar till att vården blir säkrare.

Den fria luftvägen är anestesiologens signaturmelodi /Torsten Gordh sr. Medicinska Föreningens tidskrift 1962. Här är riklinjerna för att vi skall sjunga rent.

Anestesiproblemkort: Det är av mycket viktigt att en patient med en svår luftväg själv känner till detta och kan informera vid kommande anestesier.  Därför finns SFAI:s anestesiproblemkort där varning kan läggas in för bl.a. den svåra luftvägen. Länk till SFAI:s anestesiproblemkort.(Ansvarig: K Hallen)