Obstetrisk spinal/epidural anestesi vid hemostasrubbning och antikoagulantia

SFAI:s/SFOAI:s Riktlinje för obstetrisk spinal/epidural- anestesi vid hemostasrubbning och antikoagulantiabehandling
Svensk Förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård (SFOAI)

Att ge ryggbedövning vid förlossning till kvinnor med påverkad hemostas kräver noggrann bedömning. Dessa råd är en hjälp vid dessa bedömningar.

Reviderade: 2019 av Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI).

Författare: Ove Karlsson, Birgitta Birgisdottir, Anette Hein, Susanne Ledin-Eriksson, Vibeke Moen, Håkan Rolfsson, Siv Törnell

Kontakt: Ove Karlsson
ove.i.karlsson@vgregion.se

Bifogade filer