Post-dural huvudvärk

Detta är ett rådgivande dokument på svenska som sammanfattar adekvat klinisk handläggning vid misstänkt och konstaterad post-dural-huvudvärk. Det är ett litteraturbaserat expertutlåtande som tagits fram på initiativ av och tack vare SFAI-delförening “Svensk Förening för Obstretisk Anestesi och Intensivvård”.

Bifogade filer