Postoperativ smärtlindring

Kirurgi orsakar smärta. En effektiv postoperativ smärtlindring ger utöver en förbättrad patientkomfort minskad risk för postoperativa komplikationer Orsaken till postoperativ morbiditet är multifaktoriell och det är därför viktigt att se den postoperativa smärtlindringen som en del i det perioperativa vårdförloppet vilken även inkluderar preoperativ information, tidig mobilisering och tidig oral nutrition. En förbättrad postoperativ smärtlindring  minskar risken för utveckling av långvarig smärta.

Detta är SFAI:s råd för postoperativ smärtlindring.

Författare: Åsa Rudin, Anna-Lena Brantber, Elisabeth Eldh, Karl-Fredrik Sjölund

 

Datum: 2011 (revision av dokument 2005)
Planerad revision: 2016

Bifogade filer