Ryggbedövning vid vaginal förlossning

Ryggbedövning är den effektivaste och mest väldokumenterade metoden för smärtlindring vid förlossning Samtidigt är det en bedövningsform som är avancerad och kräver ett ställningstagande till risk versus nytta. År 2009 fick enligt statistiska centralbyrån, 47% av förstföderskorna och 18% avomföderskorna i landet epiduralbedövning under förlossning.

Rikltinjer är nu uppdaterade.

Här finns SFAI/SFOAIs råd för anläggande av ryggbesövning vid vaginal förlossning.

 

SFOAI/SFAI:s råd för ryggbedövning vid vaginal förlossning
Författare: SFOAI Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård
Datum: 2008
Reviderade: 2013