Ryggbedövning vid vaginal förlossning

Ryggbedövning är den effektivaste och mest väldokumenterade metoden för smärtlindring vid förlossning. Sedan 1971 finns det ett riksdagsbeslut om att födande kvinnor har rätt till effektiv smärtlindring vid förlossning.

Ryggbedövning (EDA/SPA) är en avancerad bedövningsform som förutsätter medicinsk risk/nytta-bedömning av narkosläkare.

Enligt graviditetsregistrets siffror för 2021 används EDA hos 66% av förstföderskorna och hos 31% av omföderskorna.

Här finns nu SFOAI/SFAIs uppdaterade riktlinjer:

SFOAI/SFAI:s råd för ryggbedövning vid vaginal förlossning

Författare: SFOAI Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård
Datum: 2008
Reviderade: 2013, 2023