Behandlingsstrategi IVA

SIS/SFAIs riktlinje

Livsuppehållande behandling. Behandlingsstrategi inom intensivvården.

Denna riktlinje från 2007 har reviderats och bytt namn. Många sjuka, och multisjuka, av alla åldrar behandlas på våra intensivvårdsavdelningar. När gör vården gott och när förlänger vården endast lidande? Det är exempel på mycket svåra frågor. Detta dokument kan användas som ett beslutsstöd inom intensivvården. Dokumentet har nu översatts till engelska.

Det är ett imponerande  arbete som UPPgruppen ”Riktlinjer för behandlingsstrategi inom intensivvården” har gjort. Stort tack.  Riktlinje presenterades vid ett symposium på SFAI veckan i Borås 2012.

Nedan finns länkar till

  1. 22-2_Livsuppehållande behandling. Behandlingsstrategi inom intensivvården.
  2. Engelsk översättning av dokumentet  22-2
  3. Socialstyrelsens handbok Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling
  4. Tomas Nolins powerpoint presentation från SFAI veckan i Borås 2012

(Länk till 12-1Riktlinjer för svensk intensivvård)

GI/130317

Bifogade filer