COVID-19 / SARS-CoV-2019

Nu finns nya nationella dokument avseende hanteringen av patienter med COVID-19. Dokumenten är levande, vilket innebär att de kan komma att förändras, så följ utvecklingen på denna sida.