HBO

HBO (HyperBar Oxygenbehandling) definieras som oxygenandning vid vistelse i tryckkammare med högre tryck än normalt atmosfärstryck ( 1bar/100kPa750mmHg).

Författare: SFAI:s referensgrupp för hyperbarmedicin. Folke Lind, ordförande, Bengt Eriksson, Ylva Karlsson, Dag Benoni, Johan Douglas, Christer Hammarlund, Per Arnell, Hans Lycke, Nicklas Oscarsson, Lars Spetz.

 

Författare (SFAIs referensgrupp hyperbarmedicin)

Nicklas Oscarsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, Ordförande
Olaf Gräbel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg Anders Rosén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg Anders Kjellberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Michael Nekludov, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Ylva Karlsson, Blekingesjukhuset Karlskrona, Johan Douglas, Blekingesjukhuset Karlskrona Lars Spetz, NU-sjukvården, Uddevalla

Bifogade filer