Kylning vid hjärtstopp

Med anledning av resultat från nya studier (t.ex. Nielsen et al, N Engl J Med. 2013 Dec 5;369(23):2197-206 Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest.) rekommenderar SFAI i nuläget behandling med kontrollerad temperatur endera i intervallet 32-34 grader alternativt  behandling med temperaturmål 36 grader. Detta för att nuvarande kunskapsläge tyder på att bägge strategierna kan optimera förutsättningarna för återhämtning av neurologisk funktion efter framgångsrikt rescusciterat hjärtstopp.

Nedan återfinns rådande publicerade SSAI/SFAIs riktlinjer för kylbehandling av hjärtstopp.