Mekanisk ventilation vid ARDS

Via SSAI publicerades 2015 GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation )-riktlinjer avseende mekanisk ventilation hos vuxna patienter med ARDS. Riktlinjen återfinns via SSAI på länk nedan.

Riktlinjen utfärdar en stark rekommendation att för tryck-, såväl som volymsbegränsad ventilation vid ARDS, och föreslår även högre PEEP och bukläge vid behandling av patienter med uttalad respiratorisk svikt.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.12449/full